Oznam Tlač Email

MATERSKÁ ŠKOLA VÁS POZÝVA NA

DNI OTVORENÝCH DVERÍ
v čase od 8,00 hod. – 12,00 hod.

dňa 11. apríla 2017
Elokované pracovisko Ul. Rázusova 6
Elokované pracovisko Ul. M. R. Štefánika 23


dňa 12. apríla 2017
Elokované pracovisko Ul. Sládkovičova 1
Materská škola Ul. Dr. Janského č. 8


dňa 13. apríla 2017
Elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 11 + futbalová trieda
Elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 17
Elokované pracovisko Ul. Rudenkova 1 (časť IBV)
+ trieda ALEŠ
Tešíme sa na Vašu návštevu

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2017/2018 sa oficiálne uskutoční
od 30. apríla 2017 do 31.mája 2017.

Písomnú Žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti (zdravotnom stave) dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní,
môžete v tomto období priniesť na vybranú materskú školu, resp. elokované pracovisko.

Tlačivo si môžete prevziať na konkrétnej MŠ alebo stiahnuť na internetovej stránke www.ziarskeskolky.eu cez internetový prehliadač INTERNET EXPLORER, OPERA A SAFARI.


Momentálne webstránka nefunguje cez FIREFOX a CHROME.
Na odstránení poruchy sa pracuje.

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Kritériá prijatia detí do materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
V prípade zvýšeného záujmu o konkrétnu materskú školu - resp. elokované pracovisko môžu byť prednostne prijaté deti s trvalým pobytom v Žiari nad Hronom a súrodenci detí, ktorí danú MŠ/EP navštevujú.
Deti mladšie ako tri roky – po dovŕšení dvoch rokov, môžu byť prijaté len ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. O tejto možnosti vás budú informovať na konkrétnych zariadeniach. Pritom sa uprednostňujú deti prechádzajúce z jasieľ.
Podmienkou prijatia 2-ročného dieťaťa je ovládanie základných sebaobslužných návykov, najmä používanie toalety (bez plienok) a samostatné jedenie s lyžicou.

 
Pozdrav. Tlač Email

PozdravD

 
Hosting domény sponzoruje Tlač Email

EXO

 


Notice: Use of undefined constant RIGHTCOLUMN - assumed 'RIGHTCOLUMN' in /www/z/i/u19053/public_html/templates/cervena/index.php on line 61
Notice: Undefined variable: user_a in /www/z/i/u19053/public_html/templates/cervena/index.php on line 64
" />