Zápis do školy - budúci prvák by mal vedieť.... Tlač Email
Napísal užívateľ Eliška Hodžová   
Nedeľa, 02 Február 2014 10:54

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ....

Zápis do školy a následný vstup dieťaťa do školy je určite významnou, dôležitou a zlomovou udalosťou v živote dieťaťa a možno aj rodiča.

Práve preto je dôležité správne sa rozhodnúť, odhadnúť, či je dieťa na vstup do školy pripravené, zrelé, spôsobilé...

Už J.A. Komenský to vedel a povedal: „ Na dobrom začiatku všetko záleží“

Pre správne rozhodnutie, je dôležité dieťa dobre poznať a čo najobjektívnejšie posúdiť jeho kompetencie. Rodičovi môžu pomôcť pri rozhodovaní sa učiteľky MŠ, odborníci príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako aj všeobecný lekár pre deti a dorast. Všeobecne však platia tieto zásady:

Budúci prvák by mal vedieť:

 • samostatne sa obliecť a obuť (pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi)
 • samostatne sa najesť
 • samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod.
 • správne vyslovovať všetky hlásky
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
 • spočítať predmety do desať
 • interpretovať obsah krátkej rozprávky, rozumieť textu
 • poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku
 • kresliť pevné a neroztrasené línie
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená atď., postava je anatomicky správne rozložená)
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová)
 • orientovať sa v priestore, má vedieť, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo

Ako by sa mal budúci prvák správať:

 • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15 - 20 minút
 • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha
 • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká)
 • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý
 • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti
 • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie
 • nezajakáva sa pri reči
 • nepomočuje sa
 • má prejavy slušného správania (vie sa pozdraviť, odzdraviť a pod.)

 

Reč

 • Dieťa pripravené na školu by malo mať dostatočnú slovnú zásobu a hovoriť čisto a zrozumiteľne. Malo by poznať: svoje celé meno, adresu, členov rodiny, dni v týždni, ročné obdobia (prípadne aj mesiace v roku), základné farby, geometrické tvary, pomenovať bežné zvieratá, rastliny, časti tela. Budúci školák by mal vedieť povedať, aké písmeno je na začiatku slova, aké na konci, prípadne aj vytlieskať slabiky a hlásky.

Sociálna zrelosť

 • Dieťa zrelé do školy sa nehanbí nadviazať kontakt s inými deťmi alebo dospelými. Nerobí mu problém ostať chvíľu bez rodiča (niektoré školy to testujú tak, že pri zápisoch deti od rodičov zoberú a nechajú ich samé pracovať v triede). Pri príchode vie pozdraviť, pri stolovaní sa nerozptyľuje hraním alebo rozprávaním, vie si po sebe upratať hračky a nemá problém hračky požičať. Vie sa sústrediť na jednu činnosť aspoň 20 minút a vie ju aj dokončiť. Vie rozoznať hru od povinnosti, vie spolupracovať. Dieťa by nemalo mať problémy povedať svoje želania, prípadne starosti, ktoré ho trápia.

Jemná motorika

 • Takmer hotový školák by mal vedieť správne držať písacie potreby, napodobiť tvary písma, geometrické tvary, a nakresliť kompletnú postavu človeka (s hlavou, krkom, rukami, nohami, a bruchom). Mal by vedieť kresliť čiary, vlnovky, osmičky. Vyfarbiť obrázky, strihať, modelovať, navliekať korálky.

Hrubá motorika

 • Dieťa by nemalo mať problém ani s hrubou motorikou: vie skákať (aj na jednej nohe), behať, preliezať, chytať a hádzať loptu, skákať cez švihadlo, robiť kotrmelce.

Orientácia

 • Dieťa pripravené na vstup do školy vie povedať, kde je vpravo, kde vľavo, a kde hore, dole, ponad, popod, cez. Nezablúdi v mieste svojho bydliska, pozná pravú a ľavú ruku. Vie sa orientovať aj v čase (dnes, včera, zajtra, ráno, obed, večer, bude, bolo). Rozozná základné farby a geometrické tvary.

Počítanie

 • 6-ročné dieťa by malo vedieť počítať do desať, poznať číslice od jedna do desať a vedieť ich priradiť k počtu. Rovnako by malo vedieť priradiť počet predmetov k číslu, rozlúštiť ľahké matematické hádanky. Vie rozlišovať čo je viac, čo menej, veľa, málo, trochu.

Chce sa učiť

 • V neposlednom rade by sa malo dieťa pripravené na vstup do školy rado učiť: chce vedieť viac, pýta sa rodičov na jednotlivé písmená, zaujíma sa o základné počty. Rado dostáva nové úlohy a rieši ich, a vydrží ich riešiť až do konca? Potom je na školu pripravené.

Odbornou inštitúciou na zisťovanie školskej zrelosti sú zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zistíme, že dieťa nie je pripravené na školskú dochádzku, dôležité je si uvedomiť, že to neznamená, že dieťa zaostáva v rozumovom vývine.

Medzi najčastejšie prejavy nepripravenosti dieťaťa na školu patria:

 • Zaostávajúci vývin reči a poruchy reči
 • Citová labilita
 • Hravosť
 • Ťažkosti v adaptácii na kolektív
 • Nesústredenosť, nedostatočná výdrž pri cielenej činnosti
 • Znížená výkonnosť, nedostatočný záujem o učenie
 • Nedostatok všeobecných schopností

Ak sa na základe týchto skutočností rodič rozhodne pre odklad povinnej školskej dochádzky pre svoje dieťa, je vhodné, aby dieťa navštevovalo predškolskú prípravu v MŠ a absolvovalo psychstimulačný program zameraný na rozvoj deficitných oblastí.

 

Notice: Use of undefined constant RIGHTCOLUMN - assumed 'RIGHTCOLUMN' in /www/z/i/u19053/public_html/templates/cervena/index.php on line 61
Notice: Undefined variable: user_a in /www/z/i/u19053/public_html/templates/cervena/index.php on line 64
" />